yeşilovalı çepniler

Trabzon Yeşilova köyü Çepnilerinden bahsetmeden önce şöyle bir çepni kimliğini anımsayalım. 
 
  Çepnilerden söz eden bütün kaynaklar,( Çepnilerden söz eden en eski yazılı kaynak Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1076 yılları arasında yazılan Divanü Lûgati’t Türk’tür.) Çepnilerin Anadolu’nun iskânında ve Türkleşmesinde oynadıkları büyük rolü göstermektedir. 
 
  Çepnilerin Oğuz Türklerinin bir boyu, yani Çepni boyu, Kaşgarlı’nın yirmi iki bölüğe ayırdığı Oğuzların yirmi birincisi, Üç Oklar’ın en büyüğü olan Kök Han’ın dördüncü oğludur. 
 
  Yavuz Selim devrinde yazılmış Trabzon Sancağı Tahrir defterinde “1515-1516” Çepnilerin yoğun bir şekilde yaşadığı yer, “Vilâyet-i Çepni” (Çepni yöresi-Çepni yurdu) olarak gösterilmiştir. Faruk Sümer defterdeki yer adlarından hareket ederek bu bölgenin Giresun-Torul ve Görele arasındaki saha olduğunu ve bilhassa Kürtün’ün tamamen Çepniler’le meskûn olduğunu, Trabzon-Torul ve Şalpazarı, Vakfıkebir bölgesinde de Çepnilerin yaşadığını belirtiyor.

  Çepnilerin en belirgin özelliği ise şavaşçı kimlikleridir. “Nerede düşman görse durmayıp savaşan (Kandaki yağı göre, derhal savaşır ve çapar. Bahadır) şeklinde tanıtılmıştır 
 
  Şalpazarı çepnilerinin bir kolu olan Yeşilovalı Çepniler yani şimdiki lakabıyla Çepnioğulları Yeşilova ya yerleşmelerinde yine savaşcı kimlikleri ön pılana çıkmıştır.

  Şalpazarı dan yola çıkan üç kardeş ÇEPNİ ALİ, ÇEPNİ AZİZ ve ÇEPNİ KELEŞ atlarıyla birlikde Yeşilova da atlarını tımar edip dinlendirmek üzere Haşim isminde bir vatandaşın evine yakın yerde konaklarlar. Zamanında ayrı şimdiki haliyle Yeşilova Köyü olarak bütünleşen Zangariya Mahalesi Ermenilerin bulunduğu bir bölge idi. Zangariya da yaşayan Ermenilerin köy üzerindeki baskı ve şiddet, kadınlar üzerindeki ırz düşmanlığına kadar uzanmakta idi. Çepnioğulları köylüyü dinlemek ve ermenilerin durumunu izlemek üzre burada iki gün konaklarlar. Köy halkı ile alınan ortak bir kararla Ermeniler köyden islah edilecek ve buraya savaşçı kimliği ile tanınan üç kardeş ÇEPNİ ALİ, ÇEPNİ AZİZ ve ÇEPNİ KELEŞ yerleştirilecek kararına varılır.

  Savaşçı ruhlu üç kardeş zor olanı başarır ve Ermenileri köyden islah eder hem yöre alkının huzur ve namusunu kurtarır hemde Yeşilova (zangariya) ya yerleşmiş olur.

CEPNİ ALİ NİN OĞULLARI :       

Hasan Aydın (Çepni Hasan)

Akif Aydın (Çepni Akif)

ÇEPNİ HASAN IN OĞULLAR : Hacı İbrahim, Sami ve Ali

İbrahim Günaydın (Hacı İbrahim) ; bazı sebeplerden dolayı Trabzon Yeşilova (Zangariya) köyünden ayrılarak Bursa ya yerleşti ve 1991 yılında rahmetli oldu. Oğulları : Firar Günaydın ve Orhan Günaydın - Firar Günaydın; halen Bursa da ikamet eder. Ses sanatcısı ve işletmecidir. Tek oğlu İbrahim Günaydın dır. Orhan Günaydın da Bursa da ikamet eder ve işletmecidir. İki oğlu var Resul ve Okan.

Sami Aydın ; Uzun yıllar Almanya da çalıştı ve Trabzon Yeşilova (Zangariya) köyünden ayrılıp Trabzonda ikamet eder.Oğulları : Mustafa (Turan) – Hasan (Adil) ve Rıdvan (Çakır). Mustafa(Turan); Trabzon da ikamet eder ve özel şirkette muhasebecidir. Tek oğlu Ozan Zoran Aydın dır. Hasan(Adil) Bursada ikamet eder ve devlet memurudur. Tek oğlu Oğuzhan Aydın dır. Rıdvan (Çakır); Trabzonda ikamet eder. Oğulları : Resul ve Samet dir.

Ali Aydın ; Bazı sebeplerden dolayı Trabzon Yeşilova (Zangariya) köyünden taşınarak İstanbul a yerleşti. Tek oğlu Faruk dur. Faruk; Özel şirkette teknisyen olarak çalışmaktadır.

ÇEPNİ AKİF İN OĞULLARI : Beyhudar, Ali ve Mehmet

Beyhudar Aydın; Samsunda ikamet ederdi. Rahmetli oldu. Oğulları : Hamdi Akif ve Ali dir. Hamdi halen Samsun da ikamet eder ve inşaat müteahitidir. Oğulları Murat ve Ali dir. Her ikiside devlet memurudur. Akif Samsun Bafra da ikamet eder. Orman Böl.Md. iken emekli olup halen dersane işletmeciliği yapar.

Ali Aydın; Samsunda ikamet ederdi. Rahmetli oldu. Oğulları : Hasan Kaya ve Hüseyin dir.

Mehmet Aydın; Samsun da ikamet ederdi ve rahmetli oldu. Oğulları : (araştırılmaktadır)

ÇEPNİ AZİZ İN OĞULLARI :

            Hüsnü Günaydın (Çepni Hüsnü)

ÇEPNİ HÜSNÜ NÜN OĞULLARI : Aziz,Zeki ve Cemal

Çepni Hüsnü; Trabzon Yeşilova (Zangariya) köyünden ayrılarak Trabzona yerleşti ve rahmetli oldu. Oğulları : Aziz, Zeki ve Cemal dır. Zeki Trabzon Endüstri Meslek Lisesi Müdürü iken emekli oldu. (Aziz ve Cemal araştırılmakta)

ÇEPNİ KELEŞ İN OĞULLARI :

            İzzet Günaydın (Çepni İzzet)

            ÇEPNİ İZZET İN OĞULLARI : Keleş ve Haydar

            Keleş Günaydın; Uzun yıllar Avusturya da çalıştı ve 2009 yılında rahmetli oldu. Oğulları : Zeki, Volkan, Okan ve ……… dir. Zeki Günaydın; uzun yıllar Avusturya ve Slovakya da yaşamaktadır Oğullar :  (araştırılmakta) Volkan Günaydın; Trabzon da ikamet etmekte olup özel şirkette çalışmaktadır. Oğulları : İzzet Günaydın dır. Okan Günaydın; İstanbul da ikamet eder (araştırılmakta) ……. (araştırılmakta)

            Haydar Günaydın; Eski yorgancı lardan olup halen Trabzon da ve Yeşilova (Zangariya) köyünde ikamet etmektedir. Oğulları : Erkan ve …… dır. Erkan Trabzonda özel şirket de çalışmaktadır. Oğulları : (araştırılmakta) ……. (araştırılmakta)